Top menu

Publicatie SEV over Eén Blok Stad

De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) heeft onderzocht of het concept Eén Blok Stad toekomstbestendig is. Het rapport over deze grondige evaluatie is gratis te downloaden op de site van SEV.
 
De woningmarkt is veranderd en meer dan ooit bepaalt de consument wat er gemaakt moet worden. Eén Blok Stad is het antwoord voor woningcorporaties en gemeenten die zoeken naar een duurzame toekomst voor hun bestaande woningvoorraad. Door alleen het casco te vernieuwen krijgen – ondernemende en creatieve – bewoners maximale vrijheid een woning naar eigen behoefte, smaak en budget af te bouwen. Zo wordt particulier kapitaal gemobiliseerd en worden buurten versterkt. Met Eén Blok Stad wilt ERA Contour bovendien volgens de filosofie “Show don’t tell” werken aan structurele innovatie van de woningbouw.

Bij Eén Blok Stad in Rotterdam renoveerde ERA Contour het casco van een blok sociale huurwoningen. Hierna werden de woningen verkocht en bouwden kopers de voormalige corporatiewoning naar eigen inzicht en budget af.

De bevindingen van SEV
Eén Blok Stad blijkt een andere groep bewoners aan te spreken en de uitstraling van de wijk verbeterde. Daarmee is Eén Blok Stad een fysiek en sociaal duurzaam concept dat bouwtechnisch goede woningen oplevert en meer sociale cohesie in de straat geeft. Vooral hoger opgeleiden gezinnen blijken de woningen te kopen. Zij kunnen in de stad vaak geen geschikte woning met tuin vinden. De kopers investeren in vides, glazen puien, nieuwe trappenhuizen, isolatie, keukens, badkamers en dakterrassen. Het levert maatwerk op: elk huis is anders. De opgeknapte historische gevels zorgen voor het behoud van de authentieke sfeer. Dat is goed voor de uitstraling van de wijk en voor de waarde van het vastgoed.

Ontwikkelaar, bewoners en financiers
Een project als Eén Blok Stad vraagt een andere betrokkenheid van ontwikkelaar en financiers. De ontwikkelaar krijgt nieuwe rollen zoals de verkoop aan bewoners en ondersteuning van bewoners bij de afbouw. Ook de financiering bij een dergelijk project is anders. Taxateurs, makelaars en banken hebben nog weinig ervaring met het inschatten van het eindresultaat. Met goede voorbeelden kan de financiering in de toekomst gemakkelijker. De voormalige huurders van de corporatiewoningen waren tegen de plannen; zij wilden in hun woning blijven. Een goede communicatie vooraf is belangrijk. Dat had in dit proces beter gekund.

Verantwoord verkopen
In Nederland is een deel van de  corporatiewoningen slecht onderhouden.  Corporaties krijgen vanuit het regeerakkoord de verplichting 75 procent van hun bezit aan te bieden voor verkoop; vaak zijn dat woningen in het goedkope segment. Soms is renovatie vooraf nodig.  Corporaties zoeken manieren om hun woningen verantwoord te verkopen.
 
Het rapport van dit onderzoek is op de site van de SEV gratis te downloaden: http://www.sev.nl/rapporten/rapport.asp?code_pblc=1130

Gerelateerde artikelen